• Διαβάστε προσεκτικά το ποίημα. Σε κάθε στροφή του κυριαρχεί μια εικόνα του θαλασσινού κόσμου. Βρείτε αυτές τις εικόνες και περιγράψτε τις με τρεις το πολύ προτάσεις.
a.jpg
κείμενο
φωτογραφία
b.jpg
c.jpg
d.jpg
  • Ψάξτε για φωτογραφίες στο Flickr και εικονογραφείστε το ποίημα τοποθετώντας σε κάθε στροφή μια διαφορετική φωτογραφία στον παραπάνω πίνακα.
  • Ψάξτε στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη τις λέξεις με αστεράκια και βρείτε αν εκτός από την ερμηνεία που δίνει το βιβλίο σας έχουν και άλλες.
Λέξη====== ======
Ερμηνεία====== ======
1====== ======
2====== ======
3====== ======
4====== ======
5====== ======
  • Βρείτε και χρωματίστε μέσα στο κείμενο τις λέξεις που αφορούν ή υποδηλώνουν κάποιο χρώμα.
  • Βρείτε πέντε μεταφορές του ποιήματος και συμπληρώστε δίπλα την κυριολεξία.
Μεταφορά
Κυριολεξία====== ======
1====== ======
2====== ======
3====== ======
4====== ======
  • Εντοπίστε τα ρήματα που δηλώνουν κίνηση. Τι συνέπεια έχει η χρήση τους από τον ποιητή στο ύφος του ποιήματος;
  • Συμπληρώστε τα κενά αφού συμβουλευτείτε αυτή την πηγή (Δες Νεοελληνική μετρική ή στιχουργική)
Αριθμός στροφών

Αριθμός στίχων ανά στροφή

Μέτρο

Αριθμός συλλαβών ανά στίχο

Ομοιοκαταληξία

  • Διαβάστε στο βιβλίο σας το ποίημα του Νάνου Βαλαωρίτη «Με πλοίο». Πως διαφοροποιείται στη μορφή και στο περιεχόμενο από το ποίημα του Δροσίνη;

Αν ολοκληρώσατε τις απαντήσεις πατήστε εδώ