Η Άννα του Κλήδονα

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο σε συνέχεια και σημειώστε στο τετράδιό σας των Κειμένων τι συμβολίζουν τα ιδιαίτερα στοιχεία του εθίμου του Κλήδονα.


Δείτε το παρακάτω αρχείο με φωτογραφίες του εθίμου


Σχετικά με την παράγραφοΈκθεση